Geschiedenis

De Sluisweg is een weg met een verleden!

 

Sluisweg 8 en 10 in 1965:

Vroeger, toen de Scharsterrijn nog een doorgaande vaarroute was van Friesland naar de Zuiderzee, lagen er aan de huidige Sluisweg,

  • het sluiswachtershuis
  • een scheepswerf met een helling,
  • een paar cafe’s,
  • turfdroogschuren en
  • een aantal woonhuisjes.

 

Sluisweg 6 achterzijde ad 1965:

De sluis (bouw 1895) was nodig voor de turfbokken, die hun vracht ophaalden uit de Tryegaasterveen polder. Aan de hoge kant van de sluis werd deze overgeladen in grotere zeilschepen die de turfbrokken vervoerden naar het westen: Holland.

Tegelijk werd er een stoomgemaal gebouwd voor de beheersing van het waterpeil in de door de vervening ontstane plassen.

 

Sluisweg 6 +-1950:

De polder achter de huisjes is tussen 1887 tot 1924 uitgeveend; na de drooglegging is het peil duidelijk veel lager komen te liggen. Er waren grote opslag- en droogschuren voor de turf. De schippers mochten er niet met een open vuur aan boord langs varen. De turfwinning was een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking; daarbij geholpen door de seizoensarbeiders uit de kop van Overijssel.

In de buurt zijn nog enkele kleine woninkjes van turfarbeiders te vinden.

 

Sluisweg 6 westzijde ad 1965:

De sluiswachterswoning op nr.6 werd gebouwd in 1887 en in 1920 kwam er een schuur achter. Na de afbraak van de sluis in 1926 kon de sluiswachter daar wat vee houden als aanvulling op zijn teruggelopen inkomsten. Het gebruik van het nieuwe elektrische J.Th.Kemmegemaal in de stijl van de Amsterdamse School, betekende minder werk en dat werk verdween geheel door de bouw van 2 volautomatische gemalen. Toen is de grote pomp uit het gebouw gesloopt. Het is nu eigendom van de Stichting Waterschaps Erfgoed.

 

Sluisweg 6 ad 1965:

De woning is 2011 ingrijpend gerestaureerd. De in 1967 gesloopte bedsteewand is in ere hersteld, zij het niet meer als beddeluikjes.

Bij het baggeren van de haven zijn nog grote stukken eikenhout opgevist, welke afkomstig waren van de sluisconstructie. Voor bevestiging van hekken zijn enkele van die eiken palen hergebruikt.

Van de voorgeschiedenis en bedrijvigheid aan de Sluisweg zijn helaas weinig foto’s beschikbaar, een enkele vindt u in deze tekst.

 

Afbraak stoomgemaal 1926: